آنزیمآنزیم

آنزیمآنزیم

 

مهمترین مشکل صنایع بیسوکوئیت، ویفر، کراکر و غیره، قوی بودن بیش از اندازه آرد مصرفی می باشد.  قوی بودن آرد باعث می گردد مشکلاتی مانند جمع شدن خمیر پس از برش، تغییر شکل محصول پس از پخت، ترد نبودن محصول، افزایش ضایعات، عدم بسته بندی مناسب و غیره را به وجود می آورد

.همچنین در صنایع کیک نیز مناسب نبودن کیفیت آرد باعث عدم حفظ رطوبت و تازگی محصول پس از بسته بندی و بیاتی و کهنگی زودهنگام آن می شود

آنزیم پروتئاز، با شکستن مولکولهای پروتئین و شبکه گلوتنی موجود در آرد، باعث ضعیف شدن خمیر و بهبود خواص رئولوژیکی آن می گردد، که این امر نهایتا باعث بهبود کیفیت محصول و از بین بردن مشکلات عنوان شده می گردد

همچنین ترکیبی از آنزیم های همی سلولاز و زایلاناز، باعث بهبود بافت و کیفیت کیک و کلوچه گردیده و مدت زمان ماندگاری آنها را افزایش میدهد

 

:محصولات این شرکت جهت استفاده در تولید انواع محصولات کیک و بیسکوئیت عبارتند از *

آنزیم پروتئاز: جهت تضعیف آرد و افزایش تردی و کیفیت بیسکوئیت، ویفر، کراکر، چوب شور و غیره -

آنزیم همی سلولاز و زایلاناز: جهت بهبود کیفیت و ماندگاری کیک، کلوچه، دونات و غیره -

بهبود دهنده های آماده جهت تولید انواع محصولات لایه ای از قبیل اشترودل، کروسان و غیره -