آنزیم استارتر

محصولات لبنی مانند انواع پنیر، انواع ماست، دوغ و غیره امروزه از پرکاربردترین و مفیدترین محصولات غذایی تهیه شده از شیر می باشند. آنزیم ها و استارترها نقشی اساسی در تولید این محصولات دارند و بدون حضور آنها تبدیل شیر به دیگر محصولات امکانپذیر نمی باشد

استارترها که در واقع باکتریها و میکروبهای مفید می باشند با تخمیر شیر، سبب تبدیل آن به محصولات مختلف لبنی میگردند. همچنین با تولید اسید لاکتیک تاثیر بسزایی بر روی کیفیت و طعم محصولات دارند

آنزیم ها نیز با تاثیر بر روی پروتئین های شیر، باعث بهبود بافت، رطوبت، میزان چربی و دیگر خواص کیفی محصولات لبنی میگردند

 

:محصولات این شرکت جهت مصرف در صنایع لبنی عبارتند از *

انواع استارترهای تولید پنیرهای سفید، فتا، خامه ای، موزارلا و غیره -

انواع استارترهای تولید ماستهای قالبی، همزده، دوغ و غیره با اسیدیته و آرومای مختلف -

انواع استارترهای تولید محصولات پروبیوتیک -

آنزیم لیپاز جهت بهبود کیفیت، بافت و عطر انواع پنیر -

آنزیم لاکتاز جهت حذف لاکتوز از شیر -

کیت های تشخیص آنتی بیوتیک در شیر با دقت و سرعت تشخیص بالا -