Open dishwasher

آنزیم ها از جمله موادی هستند که اهمیت و مصرف آنها روز به روز در صنایع شوینده بیشتر می گردد

آنزیم ها با حل کردن لکه ها در خود باعث شستشوی راحت تر و بهتر البسه حتی در دماهای پایین میگردند. همچنین آنزیم ها به حفاظت از بافت پارچه و افزایش سفیدی و درخشندگی آن کمک شایانی می کنند

همچنین از آنزیم ها در تولید پودرهای شوینده مخصوص ماشینهای ظرفشوئی نیز استفاده می گردد که باعث تمیزی بیشتر و راحت تر ظروف و باقی نماندن لکه های مختلف می گردد

تمامی آنزیم ها به صورت پودر و مایع جهت کاربرد در شوینده های مختلف موجود می باشند 

 

:محصولات این شرکت در زمینه تولید انواع پودرها و مایعات شوینده عبارتند از *

آلفا آمیلاز: جهت از بین بردن لکه های نشاسته ای مانند نان و برنج -

لیپاز: جهت از بین بردن لکه های چربی مانند انواع روغنها و سس ها -

پروتئاز: جهت از بین بردن لکه های پروتئینی مانند تخم مرغ و شیر -

سلولاز: جهت حفاظت از بافت پارچه و کمک به تمیزی بیشتر -

ماناناز: جهت از بین بردن انواع مواد و آلودگیهای چسبنده -

اپتیکال برایتنر: جهت سفیدی و درخشندگی بیشتر البسه -

میکس های سه و پنج آنزیمه آماده -