آنزیم

 

grilled-flatbread-pizza-sliceBread5

آرد از گذشته تا به امروز جزء اساسی زنجیره غذایی انسان بوده است و کیفیت آن در وهله اول به کیفیت گندم مورد استفاده بستگی دارد

صنایع مختلف مصرف کننده آرد از قبیل نانوایی های سنتی، صنعتی، کارخانجات تولید ماکارونی، لازانیا، کیک و کلوچه، پیتزا و پیراشکی، بیسکوئیت و غیره هر کدام آرد با مشخصات، کیفیت و قدرت مورد نظر خود را نیاز دارند و این کیفیت باید همواره ثابت و در محدوده مورد تایید واحدهای کنترل کیفیت قرار داشته باشد. لذا کارخانجات تولید آرد و یا مصرف کنندگان نهایی آن نیاز دارند تا با استفاده از آنزیم های مربوطه، کیفیت آرد را تا حد امکان بهبود بخشیده و به حد استاندارد مورد نظر خود نزدیک نمایند

نان خوب نیز در وهله اول از گندم و آرد با کیفیت حاصل می گردد. اما متاسفانه کیفیت گندم هواره با تغییر شرایط آب و هوا، شرایط کشت، مشخصات خاک و غیره تغییر کرده و در حد استانداردهای مورد نظر نمی باشد

آرد مورد نیاز نانهای صنعتی و حجیم، باید آردی قوی با میزان گلوتن بالا و قابلیت جذب و نگهداری گاز باشد، اما این ویژگی همیشه در آرد وجود ندارد و لذا باید به کمک آنزیم ها و بهبود دهنده های آنزیمی کیفیت آرد را به میزان حد نصاب رساند

 

:محصولات این شرکت در زمینه استانداردسازی آرد عبارتند از * 

انواع آنزیم های آلفا آمیلاز، همی سلولاز، زایلاناز، لیپاز، گلوکز اکسیداز، پروتئاز -

انواع بهبود دهنده های آنزیمی شبیه ساز آرد سمولینا مورد مصرف در صنایع ماکارونی و لازانیا -

انواع بهبود دهنده های آنزیمی صنایع کیک و کلوچه، بیسکوئیت، ویفر و غیره -

 

:محصولات این شرکت در زمینه تولید انواع نانهای صنعتی و حجیم (باگت، فرانسوی، همبرگری، تست) عبارتند از *

آنزیم آلفا آمیلاز قارچی و باکتریایی: تخمیر سریعتر و بیشتر نان و افزایش حجم خمیر - 

آنزیم گلوکز اکسیداز: تشکیل شبکه گلوتنی قویتر و کشسان تر و قابلیت نگهداری گاز -

آنزیم همی سلولاز و زایلاناز: بهبود میزان ور آمدن خمیر و بهبود بافت نان -

آنزیم لیپاز: بهبود بافت مغز نان و حفظ بیشتر رطوبت -

آنزیم مالتوژنیک آمیلاز: حفظ کیفیت و تازگی نان پس از تولید و بسته بندی -

بهبود دهنده های آنزیمی آماده جهت پخت انواع نانهای صنعتی و حجیم -

 

:خدمات فنی و مشاوره ای این شرکت در زمینه استانداردسازی کیفیت آرد عبارتند از * 

  آنالیز آرد تولیدی یا مصرفی و تعیین میزان فعالیت آنزیمی آن -

آنالیز آرد تولیدی یا مصرفی و تعیین پارامترهای کیفی آن توسط دستگاههای اکتسنسوگراف، فارینوگراف و غیره -

ارائه فرمولاسیون مورد نیاز جهت بهبود کیفیت آرد با توجه به نیاز و پارامترهای بازارهای مختلف هدف -

شبیه سازی کیفیت آرد تولیدی با آردهای مشابه موجود -

 

:خدمات فنی و مشاوره ای این شرکت در زمینه تولید انواع نانهای صنعتی و حجیم عبارتند از *

آنالیز آرد مصرفی و مشخص نمودن پارمترهای کیفی و فنی آن - 

ارائه فرمولاسیون جهت پخت بهینه نان با توجه به مشخصات آرد -