آنزیمآنزیم

امروزه کیت های تشخیص بیماری و غربالگری به علت استفاده ساده و ارائه جواب سریع و دقیق، جایگزین روشهای قدیمی شناسایی بیماریها شده و کاربرد روزافزونی پیدا کرده اند. آنزیمها نقش اساسی در این میان داشته و با انجام واکنش با مواد مختلف موجود در خون، بیماریهای مختلف را شناسایی می کنند

 

:محصولات این شرکت جهت مصرف در تولید کیت های داروئی عبارت است از *

آنزیم های مورد نیاز جهت کیت های تشخیص میزان قند خون، کلسترول، تری گلیسیرید، اسید اوریک و غیره -

G6PD آنزیم های مورد نیاز جهت کیت های غربالگری نوزادان مانند گالاکتوزمی، شربت افرا، فنیل کتونوری و -