آنزیمآنزیم

امروزه مواد شیرین کننده جانشین شکر کاربرد بسیار زیادی در صنایع غذایی دارا می باشند. این مواد غالبا از هیدرولیز نشاسته موجود در ذرت یا گندم به دست می آید. همچنین می توان با تخمیر قند به دست آمده، از آن جهت تولید الکل صنعتی استفاده نمود

 

:محصولات این شرکت در زمینه هیدرولیز نشاسته عبارتند از *

آنزیم آلفا آمیلاز حرارتی، که قابلیت تحمل دما تا 115 درجه سانتیگراد را دارا بوده، جهت تبدیل نشاسته به مالتوز -

آنزیم گلوکو آمیلاز، جهت تبدیل مالتوز به شربت گلوکز -

آنزیم گلوکز ایزومراز، جهت تبدیل شربت گلوکز به ترکیب گلوکز-فروکتوز با درصدهای مختلف -

آنزیم اینورتاز، جهت تولید شربت اینورت آنزیمی از شکر -

آنزیم های مورد مصرف در مرحله خیساندن ذرت، جهت کاهش زمان و افزایش میزان استخراج نشاسته -

 

:خدمات فنی و مشاوره ای این شرکت در زمینه هیدرولیز نشاسته عبارتند از *

آنالیز ذرت مصرفی جهت مشخص نمودن دمای مناسب شروع فرایند پخت ذرت -

بهینه سازی فرآیند تولید انواع شربت های گلوکز، فروکتوز و اینورت -

 ارائه دستورالعمل تولید الکل صنعتی از نشاسته ذرت یا گندم -