Sugar_cane_field

آنزیم

یکی از روشهای تولید شکر، استحصال آن از نیشکر می باشد.  یکی از اجزاء اساسی موجود در نیشکر نشاسته بوده که این ماده مشکلاتی را در هنگام تولید شکر به وجود می آورد

در حین تولید، با گرما دادن نیشکر، نشاسته آن خارج گشته و وارد شربت می گردد.  این نشاسته در حین تولید ژلاتینه شده و به عنوان ناخالصی مانع تولید و کریستاله شدن شکر می شود. آنزیم آلفا آمیلاز با شکستن مولکولهای نشاسته مانع از انجام این فرآیند می گردد. این آنزیم در مرحله سوم تبخیر و در مرحله ابتدایی پخت استفاده می شود

یکی از محصولات تولید شده از شکر، شربت اینورت آنزیمی می باشد. این شربت ترکیبی از گلوکز و فروکتوز بوده که از محلول آب شکر و در حضور آنزیم اینورتاز تحت شرایط دمائی و زمانی مشخص به دست می آید. این محصول به عنوان یک شیرین کننده در صنایع مختلف غذایی از قبیل آبمیوه، کیک و کلوچه، شکلات و غیره کاربردهای فراوانی دارد

 

:محصولات این شرکت جهت تولید شکر عبارتند از *

آنزیم آلفا آمیلاز: این آنزیم با شکستن دانه های نشاسته، آنها را تجزیه کرده و مانع از ژلاتینه شدن آنها می گردد -

آنزیم اینورتاز: جهت تولید شربت اینورت آنزیمی از محلول آب و شکر استفاده می شود -